123

طراحی و ساخت انواع فلیکر درام

111

طراحی و ساخت انواع راکتور

previous arrow
next arrow

خدمات فنی شرکت مهندسی ایده ناب فرایند

فلیکر درام

طراحی و ساخت انواع فلیکر درام آزمایشگاهی و صنعتی در ظرفیتهای مختلف به صو رت کولینگ و هیتینگ درام.

راکتور

طراحی و ساخت انواع راکتور متناسب با فرایند و پروسه تولید در انواع ظرفیتها طراحی و ساخت انواع مخازن، میکسر و پایلوت

اسپری درایر

اسپری درایر

طراحی و ساخت انواع اسپری درایر جهت صنایع دارویی، غذایی، شیمیایی، خوراک دام و کشاورزی

شرکت مهندسی ایده ناب فرایند می کوشد با خلق ارزش و تولید ثروت سهامداران را آسوده خاطر نماید.

 طراحی و ساخت انواع راکتور متناسب با فرایند و پروسه تولید در انواع ظرفیتها طراحی و ساخت انواع مخازن، میکسر و پایلوت​

شرکت مهندسی ایده ناب فرایند

شرکت مهندسی ایده ناب فرایند سعی دراد همواره در مسیری که درآن قدم نهاده پیشرو و خلاق باشد.ما معتقدیم لحظه متوقف شدن یک سازمان از تغییر و پویایی لحظه شروع مرگ یک سازمان است.پس همواره نوآوری و تغییر از مهمترین موضوعات این سازمان بشمار میرود

همکاری با ایده ناب فرایند

شرکت مهندسی ایده ناب فرایند پذیرای ایده های ناب شماست و شما در اجرای آن یاری و همکاری میکند. ایده های ناب خود را با ما در میان بگذارید

شرکت مهندسی ایده ناب فرایند