راکتور تحت خلاء

راکتور تحت خلاء

راکتور تحت خلاء یک مخزن است که از آن به عنوان میحط اصلی یک واکنش شیمیای که یا واکنش تحت خلاء انجام میگیرد یا واکنش موجب خلاء میگردد، استفاده می شود.

پارامترهای مهم راکتور تحت خلاء :

:

 • دما
 • فشار
 • حجم
 • نوع مواد
 • غلظت
 • ویسکوزیته
 • تعداد ورودی و خروجی ها
 • دزیچه بازدید
 • سیستم کولینگ و هیتینگ
 • نحوه نصب راکتور و……

پارامترهای مهم انتخاب و طراحی یک راکتور تحت خلاء است. از نظر نوع طراحی بسیار مشابه راکتور تحت فشار میباشد.

المانها و کمیتهایی که معمولا اندازه گیری و قرائت میشود شامل:

 • دما
 • فشار
 • PH
 • دورسنج
 • سطح

چند نمونه از موارد فوق هستند.

جنس بدنه بسته به نوع مواد داخل راکتور انتخاب می شود و برای بسیاری از کاربردهای غذایی و بیمارستانی از فولادهای زنگ نزن 316 و 304 استفاده می شود. گاهی بدلیل شرایط خوردگی از متریال های دیگری مثل اینکونل و هستلوی استفاده می شود.

نوع جریان لازم برای وقوع واکنش نوع پروانه همزن را تعیید می کند که در بخش پروانه ها به آن پرداخته خواهد شد. اکثر راکتورها بصورت سفارشی ساخته می شوند و از ابعاد چند سی سی تا چند متر مکعب قابل ساخت هستند. برای کاربردهای پروتوتاپ معمولا از حجم 1 تا 5 لیتر استفاده می شود.

راکتور تحت خلاء
راکتور