راکتور تحت فشار

راکتور تحت فشار

راکتور تحت فشار یک مخزن (Vessel) پر فشار  است که از آن به عنوان میحط اصلی یک واکنش شیمیایی استفاده می شود. این فشار ممکن اشت حاصل از واکنش باشد یا فشار ایجاد شده جهت واکنش، از پارامترهای مهم در انتخاب راکتور به عنوان مثال میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

پارامترهای مهم راکتور تحت فشار

 • دما

 • فشار

 • حجم

 • نوع مواد

 • غلظت

 • ویسکوزیته

 • تعداد ورودی و خروجی ها و…….

برخی از پارامترهای مهم انتخاب و طراحی یک راکتور تحت فشار است.

المانها و کمیتهایی که معمولا اندازه گیری و قرائت میشود شامل:

 • دما
 • فشار
 • PH متر
 • دورسنج
 • سطح و ….

چند نمونه از موارد فوق هستند.

جنس بدنه بسته به نوع مواد داخل راکتور انتخاب می شود و برای بسیاری از کاربردها غذایی و بیمارستانی از فولادهای زنگ نزن 316 و 304 استفاده می شود. گاهی بدلیل شرایط خوردگی از متریال های دیگری مثل اینکونل و هستلوی استفاده می شود.

نوع جریان لازم برای وقوع واکنش نوع پروانه همزن را تعیید می کند که در بخش پروانه ها به آن پرداخته خواهد شد. اکثر راکتورها بصورت سفارشی ساخته می شوند و از ابعاد چند سی سی تا چند متر مکعب قابل ساخت هستند. برای کاربردهای پروتوتاپ معمولا از حجم 1 تا 5 لیتر استفاده می شود.

راکتور تحت فشار
راکتور تحت فشار