درباره ما

درباره ما بیشتر بدانید!

خط مشی و روش اجراء شرکت ایده ناب فرایند 

Policy&procedure

شرکت ایده ناب فرایند  در راستای خلق ارزش و پایداری برای مشتریان، شرکا،سهامداران و کلیه ذینفعان از طریق ارائه انواع خدمات طراحی، مهندسی و نظارت و تامین احتیاجات اساسی این صنعت ایفای نقش مینماید.

شرکت ایده ناب فرایند پارس، سیستم مدریت یکپارچه را به صورت نظام مند و هدف گرا اجرایی نموده و همواره آن را مورد باز نگری در جهت ارتقاء سازمان قرار میدهد.

شرکت ایده ناب فرایند پارس خود را متعهد به بهبود مستمر نظام کیفی و افزایش بهره وری در کلیه بخشها میداند و نیز پیشگیری از پیامد های خطر ساز و تهدید امیز که سازمان را به مخاطره بیاندازد میداند، که میتواند شامل:

 • بررسی مداوم خواسته های مشتری و ارائه خدمات مورد نیاز مشتری در راستای مشتری مداری.
 • افزایش پیوسته سطح کمی و کیفی محصول و کاهش زمان تحویل.
 • افزایش چابکی سازمان
 • افزایش درامد سازمان و مدیریت بهینه هزینه.
 • توسعه ارتباط با کلیه مشتریان و افزایش سطح رضایت انها.
 • ایجاد محیطی امن با سطح کیفی مورد رضایت کلیه کار کنان و همکاران
 • توان افزایی و ارتقاء سطح شایستگی کارکنان
 • بکار گیری سیستم های مدیریتی کار امد.
 • بومی سازی دانش تولید محصولات و فرایندهای مربوطه
 • تبدیل شدن به مرجع مکملهای خوراک دام در ایران و خاورمیانه
 • صارات محصولات

                               ارادتمند مدیریت شرکت ایده ناب فرایند